09 wrz

Android: MapFragment nested in parent fragment

Would you like to show map in your smart Android app? It is very easy, but after successfully passed some steps. In this tutorial I would like to make these steps with you to make the process faster and in a specific case – we will show our map in nested fragment.

Before funny work with the Android code we need to go through basic checkpoint list:

  1. Check if you have installed a Google Play Services in your Android SDK Manager. If no of course please install it! Second part of this point is to import the google-play-services-lib project into your workspace.
  2. Find your debug.keystore (or other) to list some details about it (like SHA-1 hash which is extremly important to accomplish next step.
  3. Create Google Maps API Key basing on SHA-1 from 2nd step and your application package name.

Read More

14 cze

Andlytics [*]

Od kilku dni nie mogłem korzystać z bardzo przydatnej aplikacji Andlytics dla twórców oprogramowania, którzy udostępniają swoje dzieła na Google Play. Dziś przeczytałem na kanale Twitter programu, że dalszy rozwój i poprawki programu są już niemożliwe! Wszystko przez Google’a, który wprowadził XsrfToken, aby uniemożliwić ataki CSRF. Teraz trzeba znów za każdym razem łączyć się przez panel deweloperski Google’a, który nie jest zbyt szybki. Będę tęsknił!